вход на сайт

Имя пользователя :
Пароль :

Восстановление пароля Регистрация

Договір поруки: предмет, умови припинення, відповідальність поручителя

Опубликовано: 08.10.2018

Порука. Що це?

Порука є одним з видів забезпечення виконання зобов'язань, як правило, за договорами позики або кредитними договорами. Оформлюється порука договором, який укладається в письмовій формі між кредитором і поручителем. За цим договором поручитель, поручається перед кредитором боржника за виконання цим боржником своїх зобов'язань за договором. У разі ж порушення боржником своїх зобов'язань за договором, відповідає перед кредитором його поручитель. Кількість поручителів по одному зобов'язанню закон не обмежує.

Порукою може забезпечуватися виконання зобов'язання, як частково так і у повному обсязі.

У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Роз'яснимо: у разі солідарного обов'язку боржників кредитор має право вимагати виконання обов'язків за договором як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо. В даному випадку, кредитор може звернутися за виконанням зобов'язання як до боржника безпосередньо, так і до його поручителя. Солідарні боржники залишаються зобов'язаними кредиторові до тих пір, поки їх зобов'язання не будуть виконані в повному обсязі. А виконання солідарного зобов'язання в повному обсязі одним із боржників припиняє зобов'язання решти солідарних боржників перед кредитором.

Субсидіарна відповідальність , як вище зазначалося, може бути встановлена договором поруки. При цьому поручитель несе додаткову відповідальність за виконання боржником своїх зобов'язань. До пред'явлення вимоги до поручителя, що несе субсидіарну відповідальність, кредитор повинен пред'явити спочатку вимоги до основного боржника. Якщо ж основний боржник відмовиться задовольнити вимоги кредитора або кредитор не одержить від боржника відповіді на пред'явлену вимогу в розумні строки, кредитор може пред'явити вимогу до субсидіарного поручителя в повному обсязі.

Закон України «Про іпотеку» передбачає особливий вид поруки - майнове поручительство, при якому особа, яка виступає майновим поручителем, передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання зобов'язання іншої особи - боржника. Майновий поручитель несе відповідальність перед іпотекодержателем за невиконання боржником основного зобов'язання виключно в межах вартості предмета іпотеки.

У разі задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок предмета іпотеки майновий поручитель набуває права кредитора за основним зобов'язанням. Відносини майнового поручителя боржника і кредитора (іпотекодержателя) регулюються спеціальними нормами, встановленими Законом України «Про іпотеку».

Права та обов'язки поручителя, відносини з боржником

Якщо договором поруки не встановлено іншого, то поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків. Якщо ж за боржника поручилися спільно декілька осіб, вони несуть перед кредитором солідарну відповідальність (якщо договором поруки не встановлено інше).

У разі одержання вимоги кредитора поручитель зобов'язаний повідомити про це боржника, а в разі пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення боржника до участі у справі. Якщо поручитель не повідомить боржника про вимогу кредитора і сам виконає зобов'язання, боржник має право висунути проти вимог поручителя всі заперечення, які він мав проти вимоги кредитора.

Поручитель має право висунути проти вимоги кредитора заперечення, які міг би висунути сам боржник, за умови, що ці заперечення не пов'язані з особою боржника. Поручитель має право висунути ці заперечення також у разі, якщо боржник відмовився від них або визнав свій борг.

Які ж права поручителя, який виконав зобов'язання боржника?

По-перше, кредитор повинен вручити йому документи, які підтверджують ці зобов'язання.

По-друге, до поручителя переходять усі права кредитора по цьому зобов'язанню. Якщо зобов'язання боржника виконали кілька поручителів, то до кожного з них переходять права кредитора пропорційно частини виконаного ними зобов'язання.

Боржник, який виконав зобов'язання, забезпечене порукою, повинен негайно повідомити про це поручителя. Якщо ж цього не буде зроблено, а поручитель у свою чергу, також виконає зобов'язання, забезпечене порукою, він має право або стягнути з кредитора безпідставно одержані кошти (майно), або пред'явити зворотну вимогу до боржника.

Закон передбачає встановлення договором плати за надання боржнику поручителем своїх послуг.

Підстави припинення договору поруки

Договір поруки може бути припинений, як в силу припинення забезпеченого нею зобов'язання, так і з інших причин, зазначеним у статті 559 Цивільного кодексу України.

Зокрема, у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності. Свою правову позицію з цього питання висловив Верховний Суд України у справі № 6-97цс13 (Постанова від 25.09.2013г.).

Згідно правовим висновком Верховного Суду України, «виходячи зі змісту частини першої статті 559 Цивільного кодексу України, до припинення поруки призводять такі зміни умов основного зобов'язання, здійснені без згоди поручителя, які призвели до збільшення обсягу відповідальності останнього, зокрема: підвищення розміру процентів; відстрочення виконання, що призводить до збільшення періоду, за який нараховуються відсотки за користування чужими грошовими коштами; установлення (збільшення розміру) неустойки; встановлення нових умов щодо порядку зміни процентної ставки в бік збільшення тощо.

У зобов'язаннях, в яких беруть участь поручителі, збільшення кредитної процентної ставки навіть за згодою банку та боржника, але без згоди поручителя або відповідної умови в договорі доручення, не дає підстав покладення на останнього відповідальності за невиконання або неналежне виконання позичальником своїх зобов'язань перед банком і тягне припинення поруки».

Порука також припиняється, якщо після настання строку виконання зобов'язання кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником або поручителем.

Ще однією підставою для припинення поруки є переведення боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника.

Порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.

Відмовитися від поручительства за власною ініціативою, на жаль, не можна навіть, якщо поручитель в силу тих чи інших причин не має коштів для того, щоб продовжувати виконувати свої зобов'язання за договором поруки. У таких випадках слід звертатися до юристів з тим, щоб спільно шукати вихід із ситуації.

Опубліковано на сайті: 14.11.2013

Автор: Адвокат Дмитро Гутгарц

Джерело: http://www.prostopravo.com.ua/

Поиск по сайту
Меню
Реклама на сайте
Архив новостей
Реклама на сайте

Реклама на сайтеАрхив сайта
Информация
www.home-4-homo.ru © 2016 Copyright. Все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.
   
rss