вход на сайт

Имя пользователя :
Пароль :

Восстановление пароля Регистрация

Товар придбано на умовах товарного кредиту: особливості обліку і оподаткування

Опубликовано: 25.10.2018

Підприємство А має певний товар, але не може його продати, підприємство Б хоче придбати товар, але не має коштів. Вихід - придбання товару на умовах товарного кредиту! Далі - як обліковувати і оподатковувати такий товар

Доволі часто зустрічається ситуація, коли одне підприємство має товар, але не може його ркалізувати, а інше хоче купити такий товар, але не має на це відповідних  грошових коштів. Як діяти у такій ситуації? Можна придбати товар на умовах товарного кредиту з розстроченням чи відстроченням платежу. Як це відобразити убухгалтерському обліку та які податкові наслідки тягне за собою така операція?


ГФС и нормы естественной убыли

Оформлення товарного кредиту

Чинним законодавством України дозволений продаж товару в кредит. Він вважається одним із різновидів операції куплі - продажу. Продавець і покупець вважаються сторонами договору куплі - продажу товару у кредит. Коло учасників такого договору не є обмеженим. Сторанами договору купівлі - продажу товару у кредит можуть бути юридичні, фізичні особи, резиденти та нерезиденти.

Суть договору купівлі - продажу товару в кредит полягає в тому, що за отриманий товар покупець може розрахуватись не одразу, а частинами (з розстроченням платежу) або повною сумою через деякий час (з відстроченням платежу).

 Матеріали за темою

Відповідно до статтей 694, 695, та 697 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) встановлено особливості правовідносин між сторонами договору куплі - продажу товару у кредит. Насамперед вони спрямовані на захист інтересів продавця.

На відміну від ЦКУ Податковий кодекс України (далі - ПК) розділяє поняття “торгівля в розстрочку” та “товарний кредит”.

Підпунктом 14.1.245 ПК визначено, що під товарним кредитом розуміють передачу товарів на умовах відстрочення остаточних розрахунків під процент на визначений строк.

Згідно підпункту 14.1.249 ПК торгівля в розстрочку - продаж товарів на умовах розстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк та під процент.

Визначення цих понять відповідають вимогам договору куплі - продажу товару в кредит на умовах відстрочення або розстрочення платежу, встановленим у ЦКУ. Виняток складає те, що ПК зобов'язує за такими договорами сплачувати проценти та встановлює різні умови стосовно переходу права власності на товар.

У разі придбання товару покупцем на умовах товарного кредиту, покупець повинен сплатити продавцю вартість товару та ще відсотки за відстрочення платежів.

Особливості обліку та оподаткування

В обліку обох контрагентів купівля - продаж товару на умовах товарного кредиту розподіляється як дві окремі операції: купівля - продаж товару та кредитна операція.

Податок на прибуток

Ввідповідно до пункту 134.1.1 ПК на основі фінансового результату до оподаткування, що розрахований за правилами бухгалтерського обліку визначають об'єкт оподаткування податком на прибуток.

Продавець повинен відображати у бухгалтерському обліку дохід від реалізації товару на дату, коли виконуються всі умови, що передбачені пунктом 8 П(С)БО 15. Практично завжди це дата відвантаження продукції. Згідно пункту 7 П(С)БО 16 “Витрати” заразом має відбуватись і визначення витрат у сумі собівартості реалізованої продукції.

Відповідно до пункту 8 П(С)БО 9 “Запаси” покупець оприбуткований товар зараховує на баланс за первісною вартістю. Первісна вартість товару - це його собівартість , яка формується за правилами, що встановлені у пункті 9 П(С)БО 9 та складається з таких фактичних витрат:

сум, шо сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита; сум непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству; транспортно - заготівельних витрат; інших витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, у якому вони придатні до використання у запланованих цілях.

До таких витрат належать:

прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати підприємства на доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик запасів.

Необхідно зауважити, що до первісної вартості товару за цим переліком включення процентів за користуванням кредитом не передбачено.

Проценти - це дохід, що сплачується (нараховується) на користь кредитора як плата за використання на визначений або невизначений строк залучених коштів чи майна. У продавця, доходом визнається платіж за відстрочення оплати товару у вигляді процентів. Відповідно до пункту 22 П(С)БО 15 розмір такого доходу визначається як різниця між  справедливою вартістю і номінальною сумою грошових коштів, що підлягають отриманню за товари. Це сума процентів, що встановлена договором товарного кредиту.

Пункт 20 П(С)БО 15 зазначає, що визнаються проценти у тому звітному періоді до якого вони належать. Якщо у договорі куплі - продажу товару в кредит сплату процентів встановлено щоквартально, то і дохід у продавця виникає щоквартально, незалежно від сплати покупцем процентів. Тому у покупця, у цей самий період виникає право на віднесення до витрат сум нарахованих процентів.

ПДВ

Постачанням товарів вважаються операції з передачі права власності на товари, що передаються на умовах товарного кредиту. Відповідно вони є об'єктом оподаткування податком на додану вартість (далі - ПДВ) (пп. 14.1 191, пп.”а” п. 185.1 ПК).

За правилом першої події на дату оплати або на дату відвантаження товару податкові зобов'язання виникають у продавця та податковий кредит у покупця. Відвантаження товару однозначно є першою подією у разі продажу товару за умови відстрочення або розстрочення платежу. Продавець складає податкову накладну (далі - ПН) на цю дату та реєструє її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН). Для покупця така ПН є підставою для віднесення суми ПДВ за цією операцією до податкового кредиту.

Об'єктом оподаткування ПДВ є також відсотки, що передбачені умовами договору товарного кредиту. Відсотки оподатковуються, бо вини є платою продавцю за надану ним послугу з відстрочення платежів за товар, що отриманий покупцем. Окремий пункт 187.3 ПК визначає порядок їх оподаткування. У частині таких відсотків датою збільшення податкових зобов'язань вважається дата їх нарахування відповідно до умов договору.

Підсумовуючи вищезазначене маємо: в частині відсотків податкові зобов'язання у продавця та податковий кредит у покупця виникають на дату їх нарахування. Підставою для віднесення суми ПДВ до податкового кредиту покупця є ПН, що складена продавцем та зареєстрована в ЄРПН.

Поиск по сайту
Меню
Реклама на сайте
Архив новостей
Реклама на сайте

Реклама на сайтеАрхив сайта
Информация
www.home-4-homo.ru © 2016 Copyright. Все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.
   
rss