вход на сайт

Имя пользователя :
Пароль :

Восстановление пароля Регистрация

Звіт про пільги за півріччя 2018 року

Опубликовано: 25.10.2018

Звіт про пільги за півріччя є особливим серед усіх численних звітів, які подає підприємство. За результатами його подачі ніякого податку не сплачують. Він не показує податкового зобов’язання, а тільки вказує на недоплачені чи несплачені до бюджету податки через користування пільгами. Сьогодні про нюанси заповнення цього звіту.

 Зміст статті:

Хто подає пільговий звіт

Звіт про суми податкових пільг подається усіма суб’єктами господарювання, які не сплачували певні податки та збори до бюджету у зв’язку з отриманням таких пільг ( п. 30.6 ПКУ ). Форма звіту міститься в додатку до Порядку обліку сум податків та зборів, несплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, який затверджений Постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233 (далі – Порядок №1233).

Звіт про пільги за півріччя 2018 року подається зокрема:

платниками податку на прибуток , які зменшують об’єкт оподаткування звітного року на суму податкових збитків минулих років; платниками ПДВ , які мали протягом звітного періоду ставки 0%, 7% або звільнені від ПДВ операції.

Що таке податкова пільга

Податковою пільгою є ( п. 30.9 ПКУ ):

зменшення податкового зобов’язання після нарахування податку та збору; податкове вирахування (знижка), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору.

Податкові пільги можуть надаватися як за ПКУ, так і за міжнародними договорами України, ратифікованими ВРУ.

Як податкова пільга розглядається сплата ПДВ експортерами за ставкою 0% або при постачанні лікарських засобів 7%. Дані ставки розглядаються як сплата податку у меншому розмірі у порівнянні з базовою ставкою 20% ( п. 8 Порядку № 1233 ).

Не розглядаються як податкові пільги здійснення господарських операцій, які не є об’єктом оподаткування ПДВ ( п. 8 Порядку № 1233 ).

Також не відображаються у пільговому звіті пільги за митними платежами (мито, імпортний акциз та імпортний ПДВ) (роз’яснення ДФС категорії 210.08 ЗІР).

Де побачити перелік податкових пільг

Перелік усіх податкових пільг знаходиться в спеціальних довідниках , які оприлюднює ДФС. Використовувати для цього треба останні. Для звітування за півріччя  2018 використовуються довідники:

Довідник № 87/1податкових пільг, що є втратами доходів бюджету; Довідник № 87/2 інших податкових пільг.

У цих довідниках наводяться пільги не тільки щодо податку на прибуток та ПДВ, а й з інших податків і зборів. Також є посилання на відповідні нормативні документи.

Строки подачі пільгового звіту

Звіт про суми податкових пільг подається за І квартал, півріччя, три квартали та рік протягом 40 кал. днів після закінчення податкового періоду. Таким чином, кінцевою датою подачі звіту за півріччя 2018 р. є 9 серпня 2018 р. включно.

Порядок подання звіту не залежить від порядку подання спеціалізованих декларацій з відповідних податків.

Якщо підприємство мало пільгу, але нею не користувалося, то звіт про суми податкових пільг за півріччя  2018 року подавати не треба ( п.3 Порядку № 1233 ). Однак, якщо хоча б в одному кварталі звітного року підприємство все ж таки нею скористалося, то звіт доведеться подавати усі наступні квартали звітного року, так як звіт містить накопичувальну інформацію.

Алгоритм заповнення пільгового звіту

Як заповнити Звіт про суми податкових пільг

Титульний аркуш Звіту заповнити просто. А от аби заповнити таблицю Звіту, доведеться скористатись довідниками, згадати код бюджетної класифікації того податку чи збору, пільгою з якого користуєтесь, та провести розрахунок самої суми пільги. У публікації розглянемо детальніше

Заголовна частина звіту містить стандартні реквізити щодо звітного податкового періоду, найменування суб’єкта господарювання, його місцезнаходження, а тому не викликає питань у заповненні. Розглянемо детальніше, як заповнити основну частину.

Графа звіту

Як заповнювати

Код податку, збору

Вноситься код податку чи збору відповідно до бюджетної класифікації, (є в наказі Мінфіну від 14.01.2011 р. № 11 “Про бюджету класифікацію” ). Наприклад, ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) має код 14010100.

Найменування податку, збору

Вноситься відповідна назва податку чи збору з уже згаданої вище бюджетної класифікації, яка відповідає коду.

Код пільги згідно з довідником пільг

Вказується код пільги з уже згаданих довідників пільг з сайту ДФС. Використовуються останні. Для півріччя  2018 року це Довідник №87/1 та Довідник №87/2. Наприклад, для операцій з постачання на митній території України медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, що оподатковуються за ставкою 7% – код пільги 14060509.

Найменування податкової пільги

Найменування беремо з тих же довідників пільг (№87/1 та №87/2).

Сума податкових пільг, колонка “усього”

Наводиться розрахована сума пільг за платежами, що здійснюються до зведеного бюджету (державний бюджет + місцевий бюджет), тобто загальна сума недоплаченого в бюджет податку. Заповнювати треба наростаючим підсумком з початку року.

Сума податкових пільг, колонка  “у тому числі з державного бюджету”

Виділяється тільки та сума пільг з наведених зліва у колонці “усього”, яка стосується державного бюджету (тобто без місцевих бюджетів). Для того, щоб зрозуміти до якого саме бюджету належить цей податок необхідно заглянути до Бюджетного кодексу України (далі – БКУ) . БКУ у п. 29 містить перелік податків та зборів, що формують державний бюджет, а пп. 66-69, 691 БКУ містять перелік податків і зборів, що входять до місцевих бюджетів. Наприклад, ПДВ входить до надходжень державного бюджету (100% суми). Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 100% до місцевих бюджетів.Складніше з податком на прибуток підприємств:90% – державний бюджет, 10% – місцевий.

Строк користування податковими пільгами у звітному періоді, колонки “дата початку” та “дата закінчення”

Заповнюємо у форматі “число, місяць, рік”. Якщо дата початку та дата кінця користування пільгою виходять за межі звітного періоду, то проставляється дата початку та кінця звітного періоду – 01.01.2018 та 30.06.2018

Сума податкових пільг, що використана за цільовим призначенням, колонки “усього” і “в тому числі з державного бюджету”

Заповнювати треба тільки тим суб’єктам господарювання, для яких законодавством встановлено цільове використання пільг. У довідниках в кол. 8 вказана ознака цільового призначення пільги:

0 – цільове призначення відсутнє; 1 – цільове призначення наявне.

Розрахунок сум податкових пільг

Порядок №1233 не містить ніяких вказівок щодо розрахунку суми податкових пільг (СПП) по однойменній графі звіту. Так як органи ДФС мають на основі даного звіту порахувати суму податків та зборів недоотриманих до бюджету у зв’язку з отриманням пільги, то загальна формула розрахунку, коли питання не врегульоване, має бути:

СПП = Сума податку по пільговим операціям без використання пільги – Сума податку по пільговим операціям з використанням пільги

Розрахунок суми пільг з податку на прибуток

До податкових пільг з податку на прибуток зокрема належать:

податкові збитки минулих років ( пп. 140.4.2 ПКУ ). Дане коригування використовується всіма платниками податку, в т.ч. тими, хто має  дохід менше 20 млн грн та не користується всіма податковими різницями; збитки від продажу (іншого відчуження), а також переоцінки цінних паперів ( пп. 141.4.2 ПКУ ). Дана пільга відображається тільки у платників податку, що коригують свій фінрезультат (дохід більше 20 млн грн); безплатні передачі коштів, товарів, робіт і послуг на потреби АТО ( п. 33 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ ). Дана пільга відображається тільки у платників податку, що коригують свій фінрезультат (дохід більше 20 млн грн).

Розрахунок СПП відбувається наступним чином:

СПП =  Сума прибутку, що звільняється від оподаткування × 0,18; СПП = Сума виплаченого доходу (коштів), товарів (робіт, послуг) × 0,18.

У ситуації, якщо об’єкт оподаткування прибутком без урахування збитків минулих періодів має від’ємне значення або дорівнює нулю, то витрати бюджету не виникають, так як пільга зі зменшення прибутку не застосовується, а тому й сума пільг не визначається (роз’яснення ДФС 102.11 ЗІР).

Розрахунок сум пільг з ПДВ

Податкові пільги з ПДВ виникають операціям звільненим від ПДВ та тим, які обкладаються  ставками 0% та 7%.

В роз’ясненнях ДФС щодо розрахунку СПП для ПДВ існує згадка про наказ ДПАУ від 29.03.11 № 167 , який стосується ПДВ (далі – Порядок № 167 ). Незважаючи на певну застарілість (тоді не було ставки 7%), загальну логіку розрахунку з них можна використати та для ставки 7% додумати самостійно. Формули наведено нижче в таблиці:

Формула

Значення показників

ПДВ 0%

СПП = (V пост., 0%  – V придб.) × 20%,

V пост., 0%   – обсяги операцій з експорту товарів (супутніх послуг) та/або операцій з постачання товарів (послуг) на митній території України, оподатковуваних за ставкою 0%, – беремо з розділу “Податкові зобов’язання” податкової декларації з ПДВ; 

V придб.– обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використані в операціях з експорту товарів (супутніх послуг) та/або в операціях з постачання товарів (послуг) на митній території України, які оподатковуються за ставкою 0%.

Без ПДВ (звільнено від ПДВ)

СПП = (V пост. зв. – (V придб. з податком + V придб. без податку)) × 20%,

V пост. зв.  – обсяги операцій, звільнених від оподаткування ПДВ, – з розділу “Податкові зобов’язання” податкової декларації з ПДВ;

V придб. з податком, V придб. без податку – обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використані в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ.

ПДВ 7%

СПП = (V пост., 7%  – V придб.) × (20% – 7%),

V пост., 7%  – обсяги постачань лікарських засобів і медичних виробів на митній території України, що оподатковуються за ставкою 7%, – з розділу “Податкові зобов’язання” податкової декларації з ПДВ; 

V придб.– обсяги операцій з придбання товарів (послуг), у тому числі супутніх, які використані в операціях з постачання лікарських засобів і медичних виробів (у тому числі для її виготовлення), що оподатковуються за ставкою 7%.

Відповідальність

З 01.01.2017 звіт  про пільги отримав статус податкової декларації з відповідними наслідками за невчасну подачу. За неподачу або невчасну подачу звіту розмір штрафу становить:

170 гривень, за кожне неподання (несвоєчасне подання) декларації (розрахунку); 1020 гривень при повторному порушенні у період до одного року.
Поиск по сайту
Меню
Реклама на сайте
Архив новостей
Реклама на сайте

Реклама на сайтеАрхив сайта
Информация
www.home-4-homo.ru © 2016 Copyright. Все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.
   
rss