вход на сайт

Имя пользователя :
Пароль :

Восстановление пароля Регистрация

Главная Новости

Облік в управлінні статутного капіталу

Опубликовано: 31.10.2018

видео Облік в управлінні статутного капіталу

Реєстрація ТОВ
Статутний капітал — це сума вкладів (саме вкладів!), що їх власник надає в повне господарське відання (володіння, користування, розпорядження) підприємству, яке він створює, або вартість відповідного майна.

Статутний капітал підприємства (господарського товариства) створюється за рахунок вкладів (внесків) засновників або учасників та засновників. Вкладами можуть бути гроші, будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (зокрема на інтелектуальну власність). Вклад, оцінений у гривнах, становить частку засновника у статутному капіталі.


Облік власного капіталу

Акціонерне товариство має статутний капітал, поділений на певну кількість акцій різної номінальної вартості.

Учасники та засновники товариства з обмеженою відповідальністю (ТЗоВ) відповідають по боргах товариства в межах їх вкладу (частки) в статутному капіталі, акціонери — у межах належних їм акцій.

Учасники повного товариства несуть солідарну відповідальність по зобов’язаннями товариства усім своїм майном.

У командитному товаристві частина учасників несе повну відповідальність, інша частина — у межах вкладів у майно товариства.

Статутний капітал довірчого товариства має бути не меншим за встановлений ліміт і формуватися виключно за рахунок коштів та цінних паперів учасників. Засновники довірчого товариства відповідають за його зобов’язаннями своїми внесками до статутного капіталу, а в разі недостатності цих сум — додатково належним їм майном.

Статутний капітал товариства покупців складається із внесків членів товариства.

До корпоративних підприємств правомірно віднести спільні підприємства з іноземними інвестиціями, які створюються здебільшого у формі господарських товариств.

Статутний капітал комерційного банку формується за рахунок коштів акціонерів або пайових внесків засновників (учасників) банку.

Статутний капітал банків забезпечує виконання ними зобов’язань. Проте оскільки комерційні банки створюються як господарські товариства, вони відповідають за своїми зобов’язаннями не лише статутне статут капіталом, а й усім майном, що їм належить.

Порядок створення статутного капіталу банків визначено Законом України «Про банки і банківську діяльність». Різні обмеження щодо частки засновників не впливають на побудову бухгалтерського обліку статутного капіталу будь-якого господарюючого формування — виробничого, комерційного чи банківського.

Бухгалтерський облік статутного капіталу починається з дня реєстрації підприємства (тобто статуту) в державному реєстрі та припиняється (закінчується ) днем вибуття підприємства з державного реєстру внаслідок припинення діяльності, банкрутства, припинення строку дії тощо.

Бухгалтерський облік статутного капіталу здійснюється на рахунку № 40 «Статутний капітал».

Поиск по сайту
Меню
Реклама на сайте
Архив новостей
Реклама на сайте

Реклама на сайтеАрхив сайта
Информация
www.home-4-homo.ru © 2016 Copyright. Все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.
   
rss