вход на сайт

Имя пользователя :
Пароль :

Восстановление пароля Регистрация

II. Первісна оцінка фінансових вкладень

Опубликовано: 10.01.2019

На головну

8. Фінансові вкладення приймаються до бухгалтерського обліку за первісною вартістю.

9. Первісною вартістю фінансових вкладень, придбаних за плату, визнається сума фактичних витрат організації на їх придбання, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків (крім випадків, передбачених законодавством Російської Федерації про податки і збори).


Our Miss Brooks: Boynton's Barbecue / Boynton's Parents / Rare Black Orchid

Фактичними витратами на придбання активів в якості фінансових вкладень є:

-суми, що сплачуються згідно з договором продавцю;

-суми, сплачувані організаціям та іншим особам за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням зазначених активів. У разі, якщо організації надані інформаційні та консультаційні услугі0 пов'язані з прийняттям рішення про придбання фінансових вкладень, і організація не приймає рішення про таке придбання, вартість зазначених послуг відноситься на фінансові результати комерційної організації (у складі операційних витрат) або збільшення витрат некомерційної організації того звітного періоду, коли було прийнято рішення не купувати фінансові вкладення;

-вознагражденія, що сплачуються посередницькій організації чи іншій особі, через яке придбані активи в якості фінансових вкладень.

При придбанні фінансових вкладень за рахунок позикових коштів витрати за отриманими кредитами і позиками враховуються відповідно до Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» ПБУ 10 \ 99, затвердженим Наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 6 травня 1999 № 33н (зареєстрований в Міністерстві юстиції Російської Федерації 31 травня 1999 року, реєстраційний № 1790), і Положення з бухгалтерського обліку «Облік витрат за позиками та кредитами» ПБУ 15/2008, затвердженого Наказом Міністерства фінансів Російської Федерації 6 жовтня 2008 року № 107н.

Не включаються до фактичні витрати на придбання фінансових вкладень загальногосподарські та інші аналогічні витрати, крім випадків, коли вони безпосередньо пов'язані з придбанням фінансових вкладень.

10. Фактичні витрати на придбання активів в якості фінансових вкладень можуть визначатися (зменшуватися або збільшуватися) з урахуванням сумових різниць, що виникають у випадках, коли оплата проводиться в рублях у сумі, еквівалентній сумі в іноземній валюті (умовних грошових одиницях), до прийняття активу в якості фінансових вкладень до бухгалтерського обліку.

11. У разі неістотності величини витрат (крім сум, що сплачуються відповідно до договору продавцю) на придбання таких фінансових вкладень, як цінні папери, в порівнянні з сумою, що сплачується згідно з договором продавцю, такі витрати організація вправі визнати іншими операційними витратами організації в тому звітному періоді, в якому були прийняті до бухгалтерського обліку вказані цінні папери.

12. Первісна вартість фінансових вкладень, внесених в рахунок внеску до статутного капіталу організації, визнається їх грошова оцінка, погоджена засновниками (учасниками) організації, якщо інше не передбачено законодавством Російської Федерації.

13. Первісною вартістю фінансових вкладень, отриманих організацією безоплатно, таких як цінні папери, зізнається:

-їх поточна ринкова вартість на дату прийняття до бухгалтерського обліку. Для цілей цього Положення під поточною ринковою вартістю цінних паперів розуміється їх ринкова ціна, розрахована в установленому порядку організатором торгівлі на ринку цінних паперів;

-сума коштів, яка може бути отримана в результаті продажу отриманих цінних паперів на дату їх прийняття до бухгалтерського обліку, - для цінних паперів, за якими організатором торгівлі на ринку цінних паперів не розраховується ринкова ціна.

14. Первісною вартістю фінансових вкладень, придбаних за договорами, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами, визнається вартість активів, переданих чи які підлягають передачі організацією. Вартість активів, переданих чи які підлягають передачі організацією, встановлюється виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних активів.

При неможливості встановити вартість активів, переданих чи які підлягають передачі організацією, вартість фінансових вкладень, отриманих організацією за договорами, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами, визначається виходячи з вартості, відповідно до якої порівнянних обставин купуються аналогічні фінансові вкладення.

15. Первісною вартістю фінансових вкладень, внесених в рахунок внеску організації-товариша за договором простого товариства, визнається їх грошова оцінка, узгоджена товаришами в договорі простого товариства.

16. Первісна вартість фінансових вкладень, вартість яких при придбанні визначена в іноземній валюті, визначається в рублях шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Центрального банку Російської Федерації, що діє на дату їх прийняття до бухгалтерського обліку.

17. Цінні папери, які не належать організації на праві власності, господарського відання або оперативного управління, але знаходяться в її користуванні або розпорядженні відповідно до умов договору, приймаються до бухгалтерського обліку в оцінці, передбаченої в договорі.

Облік векселів як об'єкт фінансових вкладень | Облік банківських векселів | Облік векселів третіх осіб, отриманих в оплату продукції, робіт, послуг | Облік операцій за договором вексельного позики | ЦІННИХ ПАПЕРІВ | Правова основа аудиту фінансових вкладень | Порядок здійснення аудиторської перевірки операцій з цінними паперами | Обгрунтованість і правильність відображення в обліку поточної ринкової оцінки фінансових вкладень | Обгрунтованість і правильність створення резерву під знецінення фінансових вкладень | Наявність документів, що свідчать про письмове повідомлення податкового органу. |

Поиск по сайту
Меню
Реклама на сайте
Архив новостей
Реклама на сайте

Реклама на сайтеАрхив сайта
Информация
www.home-4-homo.ru © 2016 Copyright. Все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.
   
rss